Förändra världen

Jag har en pessimistisk och en optimistisk syn på vår värld. Å ena sidan ser jag mörker och elände, all ondska, och alla dåliga beslut vi människor gjort och gör. Å andra sidan ser jag möjligheterna som vi alla har att göra något gott, för oss själva och varandra. Jag önskar att godhet ska få spridas än mer i världen. Att människor ska få möta godhet istället för ondska, och möta godhet mitt i livets svåra stunder. 

I den här kategorin vill jag lyfta fram allt det som jag ser som gott i världen, sådant som kan vara till uppmuntran. Lyckas inläggen uppmuntra ens mig så har jag vunnit, för det börjar där, att se till att man själv mår bra. Förhoppningsvis kan även andra bli uppmuntrade.

En stor del av min önskan att godheten ska bli mera synlig i världen är starkt förknippad med min tro på Jesus. Därför kommer en del av inläggen att handla om detta.

Här kan inläggen läsas:

Förändra världen
Tro

Inga kommentarer: