Filologi

Vad är ett samlande begrepp för språk, länder, kultur och litteratur? Jag vet inte. Men allt hänger starkt ihop med det jag har studerat, och därför har jag valt att låna den vetenskapliga termen filologi och bilda en egen användning för ordet här på bloggen. Ordet har hur som helst ingen entydig definition, så någon torde inte ta illa upp.

Filologi kommer från grekiska och betyder "kärlek till ord". Häri ligger kärnan för den här kategorin. Jag älskar ord. I förlängningen innebär det att jag älskar språk (i alla fall de två språk jag har studerat) och även litteratur (där används många ord). När man har att göra med språk är det svårt att bortse från länder och kultur(er) och därmed får de också figurera i den här kategorin. En riktig salig blandning med andra ord, men alla knutna kring denna kärlek till ord.

Inga kommentarer: