lördag, juli 18, 2015

Persiennerna igen

Dessa tre fotona togs efter att vi hade flyttat spjälsängen till en ny plats, och jag tyckte att det skulle sitta fint med några bilder. Man ser en viss utveckling i denna serie på tre bilder. I första bilden är sängen en viktig ingrediens. I andra bilden blir ränderna från persiennerna viktigare, medan sängen fortfarande finns med i bakgrunden. I tredje bilden har ränderna helt tagit över. Så kan något som man inte fäster så stor uppmärksamhet vid i början bli något intressant i slutändan.


Inga kommentarer: