tisdag, juli 28, 2015

Autofokus vs. manuell fokus

Hittills har jag för det mesta använt autofokus när jag fotograferar. Det är ganska enkelt att använda det läget och det blir för det mesta rätt, tycker jag. Och när man fotar barn i rörelse tror jag att det är enklare med autofokus, eftersom man då slipper ändra fokuseringen hela tiden. Men det finns också tillfällen när manuell fokus är ett måste. Autofokus fokuserar nämligen inte alltid det föremål du vill att det ska fokusera.

Jag ska med hjälp av två bildserier visa vad jag menar. I första bildserien ser man ett fotbollsnät. Med autofokus hade man fått fram den första bilden i serien. Med lite arbete hade man kanske kunnat få fram den andra bilden, men jag har på känn att det hade varit ganska svårt att få fram den tredje bilden. Med manuell fokus har jag enkelt kunnat ta tre bilder där fokus ligger på delar av nätet som ligger på olika avstånd från mig.


Med autofokus hade det högst troligt bara varit möjligt att ta den första bilden från nästa bildserie. (Eller en snarlik bild.) Med manuell fokus kunde jag fokusera på olika skikt av maskrosen och således få fram bilder som inte ögat hade kunnat se.


Jag vet inte hur man ställer in manuell fokus på andra kameror, men här demonstrerar jag (med hjälp av en dålig telefonbild) hur det går till med Sony a58. Vid nummer ett på min bild väljer man om man vill använda autofokus (AF) eller manuell fokus (MF). Har man valt MF får man ta hjälp av den del på kameran som jag numrerat med en tvåa. Man vrider den åt olika håll för att få fokus på rätt ställe.Jag tycker mig ha märkt att erfarna fotografer påpekar vikten av att använda manuell fokus. Kanske kommer jag med tiden att upptäcka fler fördelar med manuell fokus. Men tills dess fortsätter jag att använda autofokus alltid när det känns enklast.

Inga kommentarer: