måndag, januari 12, 2015

Det liv jag drömmer om

För exakt ett år sedan skrev jag, med inspiration av en bok jag höll på att läsa, ett inlägg om hurudant liv jag drömde om. Som tur skrev jag ner dessa tankar, så att jag kan påminnas om vad det egentligen är jag vill få ut av livet. Det är med tacksamhet jag konstaterar att vissa av tankarna verkligen genomsyrat vårt liv. Och med vemod jag inser att vi inte lyckats på alla punkter.

Inlägget skrev jag i slutskedet av graviditeten när jag förstod att jag inte visste hur föräldraskapet skulle påverka vårt liv och vår tidsanvändning. Jag kunde därmed inte veta ifall vi skulle kunna följa dessa drömmar. Men det var ändå en viktig tidpunkt att tänka igenom dem. För jag behövde tänka igenom vad jag ville med det nya livsskedet.

Även om den första småbarnstiden för oss inte alls följde någon särskild riktning, så kan jag, ett år efter att inlägget skrevs, se att man visst har möjlighet att praktisera sina drömmar, bara man tar sig tid och kommer ur bekvämlighetszonen.

Inga kommentarer: