tisdag, februari 18, 2014

Vad är en människa

Vi människor är omringade av andra människor. Vilket under människan är slår oss därför sällan. Ett nyfött barn däremot kan lätt få en att upptäcka det unika hos människan. En tanke jag haft nu i och med att vi fått ett eget barn är att Gud skapar på ett helt annorlunda sätt än vi människor gör. Allt som människorna skapar kan man lätt förstöra och göra sig av med ifall man vill. Med människor är det annorlunda. Efter att man fått ett barn finns det inget ställe dit man kan "skicka tillbaka" barnet. Inte kan man heller radera det. Jag tror att alla på något sätt måste ana att människan är en evig varelse. 

Om man vidare vill fundera på Guds skapande, så är det ganska häftigt att inse att det nyfödda barnet inte bara blivit till - det fortsätter också att utvecklas hela tiden. Barnet växer och efter en tid kommer det att börja gå, prata, skratta, tänka och fundera. Faktiskt utvecklas människan ända fram till hennes sista andetag. Människor kan skapa underbara hus och byggnader, men hon kan inte skapa något som fortsätter att utvecklas på egen hand. Hon kan inte skapa något som har en själ.

Och när vi nu är inne på människans unikhet och nyfödda barn, är det svårt att inte fundera på abort-frågan. Efter att själv ha blivit förälder har jag nu större förståelse för att föräldraskap kan skrämma en del. Det är mycket jobb och ansvar! Men grejen med abort är att den är en chimär! En människa har blivit skapad. Den här människans utvecklingsprocess - den som fortsätter fram till döden - har inletts. Denna nya människa kan inte raderas.
 
Människan är unik och just detta tycker jag också ger oss människor en aning om att det finns en skapare.

1 kommentar:

johannele sa...

Fint! Å sant.