söndag, januari 26, 2014

Ske din vilja ... ?

Den vanligaste kristna bönen torde vara Fader vår. Det är Jesus själv som lärt oss den bönen (som kan hittas i Matt 6:9 framåt), därför är den helt och hållet korrekt. Den som är kristen, eller rört sig i kristna kretsar, har antagligen bett bönen många gånger, kanske så många gånger att bönen snarare blivit ett uppräknande av ord än en bön.

Så nu är frågan: Har du tänkt på vad du ber när du ber Fader vår? Har du till exempel lagt märke till meningen "Ske din vilja, så som i himlen, så ock på jorden"? Jag tänker mig att den här meningen dels är en bekännelse, dels en bön. Man bekänner att Guds vilja är suverän, för att samtidigt aktivt be att hans vilja ska ske.

Guds vilja kan gälla olika saker, exempelvis hans planer angående världen, hans planer angående ens liv. Eller hans vilja, så som den presenteras i bibeln. Är vi beredda att säga "Guds vilja / Guds ord är suverän - låt det ske som han vill / har sagt i bibeln"? Jag tänker speciellt på dagens melodi när man talar om bibeln: "ja, så kanske det var på Jesu tid, men nu lever vi i en modern värld". Det här låter skrämmande likt något som ormen (=djävulen) sade åt Eva: "Har Gud verkligen sagt" (1 mos 3:1).

Lägg märke till det man ännu ber/bekänner i samma mening. Här vill jag hänvisa till vad det står i bibeln, när bönen presenteras: "Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen." (min markering). Guds vilja sker faktiskt i himlen. Så om vi menar oss vara på väg till himlen, och menar oss vilja vara på väg till himlen - en plats där Guds vilja sker - vad har vi då för orsak att inte vilja att Guds vilja ska ske också här på jorden?

Det här var en tanke riktad lika mycket till någon annan som mig själv. Det här med Guds vilja är inte lätt, när man själv har en stark vilja. Men vi bör inse att Guds vilja faktiskt är suverän, och att det inte finns någon orsak för oss att inte be att hans vilja ska ske.

3 kommentarer:

freja sa...

tror inte att det största problemet för oss (mig) är Guds vilja i sig utan orsaken till hans vilja, den som jag inte förstår.

Sofie sa...

Jag försöker klura ut vad det är du försöker säga. Om jag förstår dig rätt, så skulle du vilja veta orsaken till Guds vilja (dvs. få svar på "varför"-frågan). Där håller jag med, att man ofta önskar att man förstod varför Gud handlar så som han gör. Men faktum kvarstår: det är fortfarande Guds suveräna vilja fastän vi inte förstår den. (Men då menar jag inte att precis allt som sker här i världen är Guds vilja.) Jag vet inte om vi kom framåt i diskussionen med det här svaret. :P

freja sa...

jo, jag menace just "varför?". ibland tycker jag liksom att han är skyldig mig en förklaring :) men jo, kanske skillnad på Guds roll här i världen och den vilja som du kanske syftar på (om jag förstod dig rätt ;) )