torsdag, januari 09, 2014

Fin bibelvers

Det brukar sägas (och jag tänker så själv också) att bibelställen som man läst flera gånger utan att lägga märke till dem desto mer, plötsligt kan lysa upp inför en. Nyligen fick jag vara med om detta när jag läste Luk 15:8-10. Höjdpunkten kommer i vers 10:
"Jag säger er: På samma sätt blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig."
Det som understryker det fina är frasen "över en enda syndare". Varje människa är oerhört värdefull inför Gud! Och den kristna som blir paralyserad över en press att behöva omvända stora folkskaror får i bibelstället se att Guds änglar gläder sig redan när en enda syndare omvänder sig. Är det inte glädjande och inspirerande?

Inga kommentarer: