söndag, september 08, 2013

Vad är Guds rike?

När Jesus gick omkring på jorden sade han att Guds rike nu är här. (*1) Själv har jag inte funderat så mycket på vad Guds rike egentligen är. Det har väl känts lite flummigt och aningen irrelevant. Men igår fick jag en del aha-upplevelser. Och jag tackar Gud att det här kunde ske utan större grubblerier och ansträngningar från min sida. Nu känns det faktiskt ganska viktigt det här med att ha en någorlunda förståelse för vad Guds rike är. För det visar vem jag är i förhållande till Gud och vad jag har för uppgifter. Jag förstår också att min bild av Guds rike fortfarande är ofullkomlig, så ni är välkomna att korrigera och komplettera den bild jag har av Guds rike!

Först blir frågan vem som är kung i Guds rike? Jo, Gud och Jesus förstås. Och människorna är underordnade Gud. Det har vi fått lära oss. Men det här med att vara tjänare känns för oss människor inte alltid behagligt. Så varför ska vi acceptera vår position och faktiskt tjäna och lyda Gud?

Jag tror att Guds rike är ett kärleksfullt rike, där människor är älskade av Gud och kan älska varandra fullt ut. Jag tror vidare att det är ett rike där ingen är sjuk, ingen är orolig, ingen utan mat och kläder osv. Det är ett rike där det är gott att få vara. Jag tror det från början var tänkt att det här var det rike som skulle finnas på jorden. Men människan valde en annan väg. Först i och med Jesu vandring på jorden kom riket tillbaka, men det kan bli synligt endast när människor accepterar Gud som sin Herre. Riket blir fullkomligt först i himlen, men redan nu ska vi, när vi följer Gud, ganska långt kunna leva i det här riket.

Sen kommer vi till det här med att lyda Gud. Jag tror att Gud i sitt rike, som allsmäktig härskare, har satt upp vissa ordningar. "Regler" kanske vi människor skulle kalla det. Det kanske tar emot att följa dessa "regler", men när vi inser att Gud har skapat dessa ordningar för att han vill oss gott och för att han älskar oss, så kommer vi att vilja följa hans ordningar. Här tänker jag t.ex. på en sån sak som äktenskapet. Människan kanske tycker att det är regler att sex hör till äktenskapet och att vi inte ska skilja oss. Men när vi ser att den här ordningen ger människan trygghet och att barn får en bra start i livet så förstår man att det är en god ordning att leva efter. På samma sätt tror jag faktiskt också, till feministers förtret, att mannen är överordnad kvinnan.(*2) Det betyder inte att mannen och kvinnan inte är jämlika, men att de har olika gåvor och uppgifter. Och att mannen är "boss" betyder att han ska älska sin fru så som Jesus älskade och offrade sig för församlingen. (*3) När jag inser att Gud är en suverän Gud som har lagt upp ordningar som är oss till fördel, då vill jag med glädje följa dessa ordningar, samt det andra som står i Bibeln och det som Gud uppmanar mig till.

Guds rike är alltså ett gott rike, och genom att följa Gud kan vi få del av det riket. Och det här är också en orsak till att vi får se framemot himlen - där kommer Guds rike fullt ut att vara verksamt.

___________________________________________________________________

*1) Se t.ex. Matt 1:15.
*2) 1 Kor 11:3: "Och nu vill jag att ni skall veta att Kristus är varje mans huvud, att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud.". Se även t.ex. Ef 5:22-24, Tit 2:5, 1 Tim 2:11-12.
*3) Se Ef 5:25

Inga kommentarer: