fredag, september 27, 2013

Inspiration till ett mindre orosfyllt liv

Idag hade någon på facebook lagt upp en bild med denna text:
"Every test in our life makes us bitter or better, every problem comes to break us or make us. The choice is ours whether we become victim or victor."
Det här är något jag får ta till mig. Ibland kommer nya prövningar dag efter dag. Att då medvetet välja att inte bli offer är viktigt. För en själv och för människorna i ens omgivning.

För mig gäller det just nu stress och oro gällande mina studier. På morgonen är jag orolig över den kommande avhandlingen. På kvällen inser jag att livet inte är till för att vi ska gå omkring och vara oroliga och jag gör ett beslut att fokusera på glädjen istället för på oron. Nästa dag slår det mig hur många inlämningsuppgifter jag har på kommande, och stressen dyker upp igen.

Den här texten påminner mig än en gång om hur jag bör förhålla mig till motgångarna. Kanske bäst att börja läsa texten varje dag.

Inga kommentarer: