fredag, september 06, 2013

Efterlysning av tankar kring dialekt

Jag står inför arbetet med en svensk biämnesavhandling. Det som under min studietid intresserat mig mest inom svenskan är dialektologin, och därför ligger det nära till hands att jag kommer att skriva avhandlingen inom detta område. Jag har redan några (få) idéer om vad man eventuellt kunde skriva om, men jag skulle vilja höra andra människors tankar om det här området, för att få mera kött på benen. Så nu vänder jag mig till er för att fråga om ni har observerat några fenomen inom Nedervetildialekten, eller dialekter överlag, som skulle vara intressanta att utforska? Har ni märkt någon förändring som är på gång? Har ni märkt något problematiskt/intressant i förhållandet dialekt-standardsvenska? Eller förhållandet mellan olika dialekter? Vad händer när dialekten kommer i kontakt med andra dialekter/standardardsvenskan/andra språk? Jag skulle gärna höra alla era funderingar! Även om de inte lämpar sig för undersökning så kan de föra mig vidare i planeringen!

2 kommentarer:

Bibbi sa...

Ja tar å komber ti eer imårån å birättar va ja tykker om dialekta..... Muhaahhahahah

Sofie sa...

He låter bra!! :)