onsdag, augusti 14, 2013

Är en ateist mer intelligent?

Ni kanske inte kunnat undvika att se tidningar skriva om undersökningen som visar att icke-troende är intelligentare än troende.

Nu hade jag inte tänkt kommentera undersökningen, eftersom jag finner den ganska meningslös. Vad säger en sådan undersökning egentligen? Och varför vill man överhuvudtaget undersöka frågan? (För att skapa mer fridfulla relationer mellan troende och icke-troende?) Och hur kan man diskutera en sådan undersökning?

Men då vill jag ändå kommentera en sak. Och det är att bibeln faktiskt säger något om det här! Och p.g.a. vad bibeln säger så tycker vi kristna kanske att undersökningens resultat varken är förolämpande eller överraskande, dock sorgligt för de icke-troendes del. Läs 1 kor 1:18-31:

"Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det står ju skrivet: Jag skall göra de visas visdom om intet, och de förståndigas förstånd skall jag slå ner. Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. Ty judarna begär tecken och grekerna söker visdom. Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Ty Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor.

Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre, inte många var mäktiga, inte många av förnäm släkt. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam, och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa skall berömma sig inför Gud. Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning, för att det skall ske som står skrivet: Den som berömmer sig skall berömma sig av Herren."

Den passage jag streckat under kan ju sägas svara på undersökningens frågeställning. Men därtill kan man alltså ännu läsa att det är människors visdom, som inte helt stämmer överens med Guds vishet, som förhindrar dem att komma till tro. En människas intelligens kan alltså leda till att hon förblindas och inte ser Guds vishet och sanning. Och bara för att understryka: "Guds dårskap är visare än människor". Intelligens behöver alltså inte i alla situationer vara något positivt.

Nu vet jag att en icke-troende inte tror på bibeln och därför inte heller på det som står här. Men det här är i alla fall vad vi kristna antagligen tänker om undersökningen.

2 kommentarer:

Bibbi sa...

Äntligen någon nytta av att sakna Inteligens (Y)

Sofie sa...

Voj Bibbi! Du är ju smart du!! Tro int nå annat! ... Jag o Anders diskuterade här och han menade (om jag uppfattade honom rätt) att intelligens i sig inte är dåligt, men att det blir dåligt när folk själv börjar anse att de är intelligenta. Alltså när de börjar tro att de är smartare än Gud / religion.