måndag, juli 15, 2013

Att hitta sin plats i den världsvida kyrkan

Jag har sett olika församlingar som ärligt, samvetsgrant och ivrigt försöker läsa och tolka Bibeln på ett sanningsenligt sätt. Och trots dessa församlingars längtan efter sanningen, så har de ändå kommit fram till olika saker. Radikalt olika saker i olika (mindre) frågor. Så här ser kyrkorna ut runtom i världen: man vill tolka Bibeln rätt, men kommer ändå fram till olika slutsatser.

Därför vill jag här komma fram till några saker som gjort mig ledsen. Grunden är att man beskyller andra kyrkor och församlingar för att vara ute på helt fel spår. Kanske har man rätt! Men vad händer då med den världsvida kristna gemenskapen om alla kyrkor håller på och beskyller andra församlingar? Å andra sidan: Kanske har man fel! Det här slår en kanske inte så ofta, men efter att ha sett olika församlingar så inser jag att knappast någon församling kan ha rätt i alla frågor. Att anse att ens egen kyrka har rätt i alla frågor medan andra kyrkor är ute på hal is, är enligt min åsikt att själv vara ute på hal is.

I förlängningen innebär det här att man med stor skepsis närmar sig andra kyrkor. Jag träffade en familj från Asien som kommit till Finland och inte kan gå i en församling här eftersom deras hemförsamling menar att de inte får gå till en annan kyrka än deras. Och denna kyrka finns inte här. Så nu lever denna kristna familj i Finland utan en kristen församling. Så min fråga är: Är det värre att gå till en ny kyrka än att vara utan en?

Ifall man flyttar kan det faktiskt hända att det inte finns en kyrka där med exakt samma åsikter som ens egen hemförsamling. Om man då är rädd för att gå till en ny slags kyrka så är min fråga: Vad är man rädd för? Är man rädd för att man ska få fel uppfattning om saker? Men då tror jag så här: Om man menar att man vill söka sanningen i Bibeln - då ändrar man väl åsikt endast om man faktiskt börjar tro att det är på det sättet. Och då är det väl enbart gott att få ändra åsikt? Annars håller man fast vid den övertygelse man har.

Sen menar jag inte att man ska kasta sig in i vilken kyrka som helst - sekter ska man undvika, och kyrkor där man inte vill söka Guds sanning till exempel. Men ifall det finns en grupp kristna som vill söka Gud och Hans sanning så tror jag det är bättre att söka Gud tillsammans med dem, även om de kan ha "fel" uppfattning i vissa frågor, än att lämna ensam. Tillsammans med andra som söker Gud kan man formas och forma varandra.

Sist och slutligen är det väl inte vår uppfattning i olika frågor som frälser oss. Utan Jesus själv med det Han gjort och med den tro Han gett oss.

1 kommentar:

Bibbi sa...

Vaal så glad över att läsa, dina kloka tankar :D