torsdag, februari 07, 2013

Jag bara undrar. Om gradu, 1

För att bli magister ska man skriva en pro gradu-avhandling. I många ämnen är avhandlingen värd 40 sp. 40 sp motsvarar 2/3 av ett studieår. Självklart. Självklart?

Jag vill ta ett steg tillbaka och fråga vem det egentligen är som har bestämt det här och varför det här har bestämts? Okej, jag förstår att man på universitet bedriver vetenskaplig forskning, och jag förstår att man behöver skriva något slags lärdomsprov för att få examen. Men jag kan ändå inte komma ifrån känslan av att det känns onödigt för mig som person att skriva en gradu-avhandling. Visar en gradu-avhandling att jag kommer att bli en bra lärare? Att man behöver skriva en gradu-avhandling för att kunna forska vidare på högre nivå, det är helt och hållet logiskt. Men om man inte vill forska vidare, då känns det inte längre så nödvändigt med en gradu.

Eller om jag beskriver det såhär: i ämnet matematik är gradun värd 30 sp. Och ifall man där går på lärarlinjen är den värd endast 20 sp. Det här låter mycket mer sympatiskt! Vem har bestämt att vår gradu ska vara värd 40 sp (och därmed alltså mer arbetstimmar)? Vem är det som har bestämt att vi ska vara deprimerade 6 månader för att kunna få magisterexamen? Eller varför inte 1 år eller längre? För många räcker graduskrivandet betydligt längre än 6 månader! Och en del blir aldrig klara med sin gradu, eller börjar kanske inte ens skriva den. I praktiken är det som om gradun mera testar hur man klarar av att hantera en pressande situation än hur man behärskar sitt ämne.

Ja, jag är lite skeptiskt inställd till nödvändigheten av den form av lärdomsprov vi har i dagens läge. Men jag tror att formen svårligen kan ändras eftersom den ses som något allmänt och självklart.

3 kommentarer:

Bibbi sa...

Stressand å onödit :D

Waenthoronien sa...

Tänkvärt! Många skriver ju dessutom gradu om något som inte alls har så mycket att göra med vad de senare kommer att undervisa, och då tycker man ju att man kunde ha gått kurser med vettigt innehåll för 10 eller 20 sp i stället...
Säger då jag som inte ens ska bli lärare ;)

Sofie sa...

Jag har faktiskt valt ett ämne som är relevant för lärare, så jag är glad åt det. Men jag skulle nog mycket hellre gå kurser värda 10-20 sp ändå! :)