fredag, februari 15, 2013

Ett slag för dialekten

Ja e österbottning i själ o hjärta, och älskar dialekte miin. Entå märker ja att ja int alltjemt star åpp för ejji dialekte miin. Ja svänger ofta ti högsvensk om e verkar finns minsta lilla orsak ti e, o naturlitvis skriver ja blogg och alltmöjligt annat på högsvensk. Hede me ti skriv på dialekt er jo naturligtvis knepit eftersom he int finns na skrivnorm fö dialekta. Men att ja ganska läätt svänger ti högsvensk tå ja talar har ja int na stark argument för. Ibland krävs e verkligen, men ofta tror ja nog att folk sko första.

I de här blogginlägge vill jag slå en slag för dialekte. Ja vill viis min uppskattning ti ti som halder fast vi dialekte. Jag tänker t.ex. på Bibbi som så ofta skrivar på dialekt på sin blogg o ader som int e rädd för ti använd dialekte.

Högsvensk er å fin å behövs, speciellt tå i skrift. O ja tycker int att man ska hald fast ve dialekte fö ti provocer elder viis se beter än ader. Men dialekte er absolut nating vi ska värn om å åppskatt!

(O tå ja skriver en tokandean text så val ja samtidigt leissin övi att min dialekt e ganska urvattna. Ja tror att all förstar all oola i de her texte, som har svensk som modersmål. Vann har all gambel oola försvunni?)


6 kommentarer:

johannele sa...

Ja känder så igen ite me att sväng ti högsvensk alltfö hastot. Ja talar tilåme högsvensk me Christian ibland - he siter i från tiföst tå vi lärd känn varar å ja bara tala hösvensk me a. Men ja tycker å om dialekt!

Anonym sa...

He e no intressant mä dialekta å gårrsvårt ti skriiv. Men no finns tömte gambel oola kvar. Tu kan jo fondeer på di häär: jorrå, jodiseer, dsämblas, skambli. Tu kan ju läsa he de bootsi Högnäs byrallona så får du trään dialekte diin liiti.

Hälsninga från ein nedervetilbo

johannele sa...

Ja, på tal om gambäl oole... jag tycker di ir ganska fascinerand så ja har nagang skriva en listo på all ja kuna koma på. Jär ir några bra från Essi: rååge, skata, tärtt, stsyni, tökält, mora, freist, göulo, öväl...

Sofie sa...

Johannele: Ja, jag har å börja tala högsvensk imillanåt me Anders, fast jag int dzo he från börjane! :S Intressant att du har skriva åpp gambel oola! stsyni, tykelt, freist å göulå tsänder jag å igen från Nedervetil! :)

Ein nedervetilbo: Jå, no finns jo gambel oola kvar hos vissa. Men tydligen int hos me. Dsämblas veit jag int ens va betyder! :/ Ja borde no ta å läsa Högnäs byrallona!

Waenthoronien sa...

Oj, va rolit! Nu känns de ju dumt fö mej igentligen, före detta Karis-bo som ja e å i synnerhet som ja aldri ha tala Karis-dialektn... å dessutom nä Karis-dialektn e så utjämnad me högspråke... (Å de mest speciella, den dubbla betoningen i sammansatta ord som gräsmatta e svår att få fram i skrift sådär bara...)

Men igentligen sku ja skriva att ja älskar österbottniska dialekter, å speciellt Björkö-dialektn eftersom min pojkvän e därifrån. En del å orden ni räkna opp känner ja no igen från Björkön å, men dom kan låta lite annorlunda där: tökärt (me retroflext r) istf tykelt t.ex.(hans mamma brukar skämta att tökärt heter väl tykelt på högsvenska).

Sofie sa...

Intressant att höra dina synpunkter! Det stämmer nog det där att det är mycket som inte går att få ner i skrift! Jag funderade också hur jag skulle skriva vissa saker. T.ex. funderade jag om jag skulle skriv "förstå" som "första" eller "förstaa" (som det egentligen uttalas). "första" kan sammanblandas med ett annat ord på högsvenska som stavas på samma sätt, men å andra sidan skriver man inte heller "förståå". Om man är riktigt petig kunde man skriva "föstaa".

Haha, det var ganska roligt det som din pojkväns mamma brukar säga. :) Ibland när jag har talat högsvenska och funderat vad ett dialektalt ord heter på högsvenska har jag följt samma logik! :P