fredag, december 14, 2012

Var inte rädd!


En predikan jag hörde senaste söndagen visade mig tydligt en av de saker som Jesus har försökt lära mig den här hösten. Predikan handlade om att vi inte någonsin mera behöver vara rädda. Inte för någonting. Omständigheterna kan se olika ut, men Jesus är med oss. Frågan är vad vi väljer att fokusera på - omständigheterna eller Jesus.

Den senaste tiden har jag kämpat med rädslor angående studierna - kommer jag att bli färdig inom den tid jag tänkt mig? Kommer jag att få ihop alla kurser jag behöver? osv. Jag har försökt tänka positivt, men många gånger upplevde jag små motgångar dag efter dag vilket gjorde det svårt att upprätthålla de positiva tankarna.

Predikan påminde mig om och gjorde det tydligt för mig att jag faktiskt inte behöver vara rädd. För den som tror samverkar allt till det bästa. Och även om det ur min synvinkel sett skulle gå åt skogen, t.ex. om jag inte skulle få in kurserna i den ordning jag vill, så behöver jag ändå inte vara rädd, eftersom Jesus inte lämnar mig ensam med problemen. Då får jag fortsätta att fokusera på Jesus istället för på omständigheterna.

Det här med att inte vara rädd, utan att fokusera på Jesus hör starkt ihop med bibelversen som säger att vi först ska söka Guds rike och att vi sedan ska få allt det andra som vi behöver. Om vi fokuserar på Jesus istället för på omständigheterna, om vi först söker Guds rike, så kommer det sedan att gå bra - på ett eller annat sätt. För även om vägen inte går dit vi har tänkt, så har Gud allt i sin hand.

Inga kommentarer: