söndag, september 09, 2012

Höstens projekt

Skolstarten är jämförbar med nyår tycker jag. Man påbörjar ett nytt (studie)år, man funderar kring hur den nya terminen ska se ut, vad man ska göra med sin fritid. Kanske vill man ta tag i sitt liv och göra förändringar? I Österbotten skjuts t.o.m. raketer just innan studierna inleds, precis som vid nyår.

Under sommaren har jag funderat på en hel del förändringar som jag vill göra i mitt liv, och i och med att jag nu flyttat till Åbo för hösten har jag börjat ta tag i förändringarna. Förändringarna är både sådana som Gud påmint mig om, och sådana som jag kommit fram till på andra sätt. Kort sagt går förändringarna ut på att jag ska gå tidigare och sova och stiga tidigare upp (dvs. få en hälsosam dygnsrytm), att jag ska ändra min inställning till studier - att jag inte ska stressa, varken på kort eller lång sikt, utan ta det lugnt, att jag ska ta mer tid för Gud och mer tid för människor, att jag ska motionera mer, och att jag ska bli bättre på att laga mat. Det är ganska många förändringar det är fråga om, och ganska omväxlande sådana också. Vissa av dessa förändringar kallar jag projekt, dit hör motionen och matlagningen, vilket betyder att de planer jag satt upp för dessa moment bara gäller för hösten, vad som händer efter det får jag ta ställning till senare. De andra förändringarna hoppas jag ska få bli varaktiga. Jag hoppas bli en mer lugn och harmonisk människa som har tid för Gud och för människor.

Inga kommentarer: