lördag, februari 26, 2011

Diktanalyser

Jag håller nu på att göra en diktanalys av Gunnar Björlings dikter. Björling var en finlandssvensk modernistisk poet.

Det är intressant att iaktta processen från att man först inte har en aning om vad man ska skriva om till att man plötsligt har skrivit halva analysen.

Diktanalys är inte direkt enkelt, så känns det i alla fall före man gett sig in på uppdraget, men när man väl fått tag i en tråd som man vill undersöka så går det sedan ofta mycket snabbare och enklare än att analysera t.ex. en roman.

Ofta säger jag, men min långa bakgrund som roman- och diktanalytiker. Det jag menar är att jag hittills har märkt den tendensen. Diktanalyser behöver inte vara svårare än man gör dem.

Inga kommentarer: