lördag, mars 06, 2010

Bibelläsning - tankar

Den senaste tiden har jag funderat lite på bibelläsning. Därför vill jag nu, för att uppmuntra mig och förhoppningsvis andra, skriva ett inlägg om bibelläsning. Möjligtvis kommer det en fortsättning. Inlägget är på intet sätt uttömmande. Och inte har jag ännu heller alla svar. Men här är några tankar.

Ibland är det roligt att läsa bibeln – ibland tråkigt. Ibland intressant, ibland ointressant. Ibland är motivationen på topp och efter en tid undrar man var motivationen är. Hur det än känns så kvarstår faktum – bibelläsning är viktigt.

Men varför är bibelläsning viktigt? Jag förstår det inte alla gånger själv. När jag var yngre förstod jag det nästan inte alls och i tider när motivationen är på botten kan det kännas oklart varför det skulle vara viktigt.

Tänk att Gud har varit så god mot oss att Han faktiskt har gett sitt ord, sin egen bok, åt oss! Ibland tänker vi att ”voj om Gud skulle tala direkt till mig så skulle allt vara så mycket enklare”. Men faktum är att Han redan HAR talat direkt till oss. Han kanske inte har gett svar på alla detaljfrågor, men vi har en hel stor bok där Han talar till oss.

Om vi har en bok direkt av Honom, vem är vi då att INTE läsa i den? Tror vi att vi kan finna alla svar inom oss själva? Att vi skulle vara så kloka att vi inte behöver Hans ord? Eller är vi helt enkelt ointresserade av vad Han vill med våra liv? Är vi ointresserade av vem Gud är? Vill vi inte lära känna Honom och Hans vilja bättre?

- Bibeln är viktig för de som inte tror – den otroende kan läsa om Gud och lära känna Honom. (Han vet kanske i det skede inte om att Gud faktiskt är Herre och att Jesus är vår frälsare, men han kan upptäcka det.)

- Bibeln är viktig för den nyfrälsta – för att lära känna Frälsaren och för att veta hur en troende skall leva. För en troende som gett sitt liv åt Gud så borde den största viljan vara att leva till Guds ära och att leva enligt Hans vilja. Svaret på olika frågor finner vi just i Bibeln, och därför är den så viktig.

- Bibeln är viktig för den som länge varit i tro – för att fortsätta lära känna Gud och Hans vägar. Gud är en stor Gud och det finns alltid mer vi kan lära oss. Genom att läsa Bibeln håller vi oss nära Gud och har lättare att stanna kvar i Hans vilja. Ifall det finns ouppklarade synder får vi hjälp från Bibeln att ta itu med dem, be om förlåtelse och få frid. Genom att lära känna till Bibelns innehåll bättre kan vi också fungera som förebilder och hjälp åt andra troende.

En annan viktig aspekt är att vi behöver kunna skilja mellan gott och ont. Det finns synder som vi inte ska begå och det finns ondska som vi behöver veta att hålla oss ifrån. Djävulen är bra på att lura och det står att han kan komma som en ljusets ängel och på det sättet försöka lura oss. (2 Kor 11:14) Idag på predikan talade prästen dessutom om att djävulen t.o.m. kan använda bibelord i sina lögner. (se t.ex. Matt 4:1-11) Genom bibelläsning kan vi upptäcka saker som är fel i våra liv. Det här låter inte så uppmuntrande kanske, men ifall vi vill leva som Guds barn och till Guds ära så är det en nödvändighet att göra upp med synder. Och med hjälp av Bibeln lär vi oss se när något går fel till, eller när djävulen är ute och försöker lura oss eller andra. Dessutom varnas det i Bibeln för antikrist som skall komma och vi skyddar oss bäst mot djävulen och antikrist (och falska profeter och annan felaktig vägledning) genom att i Bibeln lära oss se skillnad mellan Gud och djävulen så att vi inte behöver vara osäkra på vem vi ska följa. (Den uppgiften kan teoretiskt verka lätt, men med tanke på att djävulen har starka knep för att lura, så är det viktigt att vi är på vår vakt.)

Men kan vi förstå allt i Bibeln? Det talas ofta om att Bibeln är en svår bok och att det inte går att förstå den. Jo, säkert är den svår i början och utan vägledning kan det vara ännu svårare. Det är bra att läsa Bibeln på egen hand så att man får upptäcka den så mycket man vill (med betoning på mycket ;) ) och sen är det också bra att få undervisning av andra om Bibeln. En av prästernas uppgifter är ju att tala om och berätta för oss vad som står i Bibeln och hur vi ska tillämpa det i våra egna liv. En präst är förhoppningsvis bra på att se olika samband i Bibeln och bra på att förstå viktiga teman inom Bibeln som han bör undervisa om. Vi människor har däremot brister, så fastän Gud inte gjort misstag när Han gett oss sin bok, så kan vi människor ha svårt att förstå allt. Men det ska inte låta oss avskräckas från att utforska Bibeln mer.

Sen två viktiga tankar till slut. Ifall vi tycker att vi inte förstår vad Gud menar i Bibeln så får vi ta till oss Jak 1:5 ”Om någon av er brister i visdom skall han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han skall få den.” Och ifall vi inte förstår, eller om motivationen är låg, så kan det löna sig att samtala med en annan troende för att få hjälp och uppmuntran. (Och märk väl, att ifall den andra troende är och har varit ivrig på att läsa Bibeln, så kommer han att kunna hjälpa dig bättre.)

1 kommentar:

Eva sa...

Jag har ännu en orsak - Bibelläsning ökar vår förståelse för den västerländska historien och kulturen. Jag är inte troende men finner Bibeln intressant eftersom den är ett så inflytelserikt verk vad gäller skönlitteratur och bildkonst.