tisdag, oktober 20, 2009

Straßenaktion

Igár var det Straßenaktionens första dag. Med bokbord och massor av flyers försökte vi ná ut till människor. De flesta bryr sig inte, de tar kanske en flyer och gár sedan vidare. En del skrattar át oss medan de gár vidare, en del tar emot en flyer och ger den snabbt tillbaka när de ser vad det är frága om. Alla dessa människor som inte bryr sig, de vet inte vilket misstag de gör i att inte bry sig! Jag är tacksam över att den här församlingen här i Göttingen är sá málmedveten och inte láter sig nedslás av tanken att "ingen ändá bryr sig". Församlingens ledning har flera gánger sagt att vi inte gör det för resultatens skull, för ifall vi skulle titta till resultaten sá skulle vi snabbt ge upp. Vi gör det för Guds skull, för att Hans namn skall bli förhärligad. Och dessutom kan varje liten flyer vi delar ut vara till en nytta som vi kanske aldrig fár se resultaten av.

En frán församlingens ledning, F, fick igár vara med om ett väldigt uppmuntrande samtal ute pá stan. Han talade med nágra unga vuxna och det kom fram att de var troende. Det visade sig att ena pojken hade omvänt sig till Gud för ca 7 ár sedan pá ett möte i en annan stad där F predikat. Att se ett resultat 7 ár efter, när man kanske trott att inget hänt, máste vara underbart!

Varje kväll kommer det nu efter dessa Straßenaktion att vara Bibelstudy och vi fár hoppas att människor hittar dit. Jag är sá tacksam för denna levande församling som visar att Gud verkar ifall vi själva ocksá är beredda att jobba lite.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Är detta något som borde göras i Finland också? Vi kristna syns inte.

Sofie sa...

Ja, mer borde vi arbeta! Kristna är inte kallade att vara passiva utan att gå ut och göra alla folk till lärjungar!

maseg sa...

Jag tycker som jag alltid tyckt, att alla ska få tycka som dom tycker - man ska väl inte omvända folk om dom är nöjda som det är. Jag låter alla tycka och tro precis vad de vill så länge de inte lägger sig i vad jag tycker och tror.

Sofie sa...

Nej, vi kan inte omvända någon, alla måste själv bestämma vad de väljer att följa. Vi kan inte heller tränga oss på någon som redan sagt att de inte vill höra mer. Men vi behöver visa på möjligheten att bli frälst, vi behöver visa vad Jesus har sagt. I apg 4:12 står det nämligen: "Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta."