lördag, november 01, 2008

Intressant information

Jag satt idag och talade med min rumskompis N och hon berättade åt mig om något som jag tyckte var väldigt intressant. Eller intressant är kanske inte det helt rätta ordet, mer skrämmande-intressant. Hon berättade att det i Göttingen, liksom i andra universitetsstäder i Tyskland, finns grupper där bara en del (de bästa) tillåts tillträde och där olika ritualer genomförs, och vid vissa tillfällen utövar man fäktning. (Av någon osökt anledning börjar jag tänka på frimurarna: lite hemligt och med ritualer.) Hon berättade om en sånhär grupp i Göttingen, där endast män kan vara med. Gruppen har en lång tradition, hon visste inte exakt när det börjat men antagligen redan före världskrigen, och grundidén var att man skulle samla män som uppfyllde mansidealet. I dagsläget har det mycket att göra med män som går en högre utbildning, men jag tror att mansidealet och styrka fortfarande spelar en roll. Och män, vars pappor tidigare varit med, kommer troligtvis också med i gruppen. Inom gruppen är pojkarna sedan indelade i ranger enligt hur länge de varit med och de måste väl också klara av nån test för att komma högre upp. Inom gruppen har man dessutom goda kontakter, och bra arbetsplatser kan ordnas för pojkarna genom någons "pappas kompis kompis". Papporna har ju kanske själva varit med i gruppen och har därmed goda kontakter. Den här gruppen har ett eget hus med lägenheter, och de får bo där gratis. Huset betalas av de som tidigare varit med i gruppen och som nuförtiden högst antagligen är högavlönade.

Det här låter som något väldigt mystiskt. Jag frågade N om hela grejen är hemlig. Hon sade att de som är med helst inte talar om det, men å andra sidan bär de på något märke, som visar att de tillhör gruppen, när de t.ex. är på fester. Nuförtiden finns det dessutom sådana här grupper för flickor, och för olika intressen - t.ex. sport. Det visade sig att ett hus här i korsningen är lokal för en sånhär sportgrupp.

Det här var all information som jag fick reda på under vårt samtal. När man sedan går in på internet kan man hitta mer. De här traditionella grupperna heter Burschenschaft och ett ord för alla de grupper som nu finns (t.ex. flick- och sportgrupperna) är Verbindung. På http://en.wikipedia.org/wiki/Burschenschaft kan man läsa att den första gruppen i Tyskland startades 1815 och att de grundar sig på nationella och liberala idéer. På http://www.gottinga.de/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1, som är hemsidan för Landsmannschaft Gottinga (gruppen här i Göttingen), står det att man är välkommen att i alla fall bekanta sig med gruppen ifall man är mån om att studera flitigt och framgångsrikt. Gruppen i Göttingen grundades 1860.

Jag ska ta mig tid att läsa ännu mer, så att jag får klart för mig ifall de har t.ex. politiska mål med grupperna, och hur stort inflytande grupperna har över samhället.

Jag är ganska glad över att vi inte har något sådant i Finland (eller har vi? Jag har då inte hört om det förut), jag vet inte varför, men jag ställer mig nog negativ till gruppernas existens.

Inga kommentarer: