lördag, augusti 04, 2007

Israel

Här i veckan var jag och hälsade på Melinda och Sofia. Tillsammans med Eva, som också var där, gjorde vi iordning god tortillas. Det var skönt att träffa vänner, för jag har kommit underfynd med att vi faktiskt flyttar snart. Av oss sex vänner som gick på samma årskurs i gymnasiet är det fyra som far till Vasa, en som far till finska Ilmajoki, medan det för mig bär av till Åbo. Jag sku vilja hinna träffa så många vänner och bekanta som möjligt nu före jag far, för sen kan det bli svårare att träffas.

Jag fick också se Sofias fotoalbum från förra årets Israelresa. Där hade hon plockat upp bibelverser som hade med Israel att göra. Det var så bra bibelverser att jag här på min sida vill dela med mig av dem:

"Det skall ske att var och en som är kvar av alla de hednafolk som kom emot Jerusalem skall dra dit upp, år efter år, för att tillbe konungen, HERREN Sebaot, och för att fira lövhyddohögtiden. Men om någon av jordens folkstammar inte drar upp till Jerusalem för att tillbe konungen, HERREN Sebaot, skall inget regn komma över dem." (Sak 14:16-17)

(Noteras bör att vi reser dit till lövhyddohögtiden och får vara med och fira lite.)


"För Sions skull vill jag inte tiga, för Jerusalems skull vill jag ej unna mig ro, förrän dess rättfärdighet går upp som solens sken och dess frälsning lyser som ett brinnande bloss. Hednafolken skall se din rättfärdighet och alla kungar din härlighet. Du skall få ett nytt namn, som HERRENS mun skall bestämma." (Jes 62:1-2)

"På dina murar, Jerusalem, har jag ställt väktare. Varken dag eller natt får de någonsin tystna. Ni som ropar till HERREN, unna er ingen ro. Och ge honom ingen ro, förrän han fast grundar Jerusalem och gör det till en lovsång på jorden." (Jes 62:6-7)

"Se, HERREN förkunnar till jordens ände: Säg till dottern Sion: Se din frälsning kommer! Se, han har med sig sin lön, hans segerbyte går framför honom. Man skall kalla dem 'det heliga folket', 'HERRENS återlösta'. Och du skall kallas 'den eftersökta', 'staden som inte blir övergiven'. (Jes 62:11-12)

"Sedan skall HERREN gå ut i strid mot dessa hednafolk, så som han stred förr på drabbningens dag. På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut. Och Oljeberget skall delas mitt itu, från öster till väster, till en mycket stor dal genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder. Och ni skall fly ner i dalen mellan mina berg, ty dalen mellan bergen skall sträcka sig till Asel. Ni skall fly som när ni flydde för jordbävningen på Ussias, Juda kungs, tid. Så skall HERREN, min Gud, komma och alla heliga med dig." (Sak 14:3-5)

Inga kommentarer: